GDPR - EU Dataforordning
Cookie- og privatlivspolitik

Regler om behandling af dine personoplysninger
Den 25. maj 2018 trådte EU’s Persondataforordning i kraft, hvilket overordnet betyder skærpede regler for virksomheder m.fl. om indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data. I henhold til disse regler, vil jeg informere dig/jer om formålet og typen af persondata, hvornår jeg sletter disse, samt dine/jeres rettigheder. Fotograf Pia Størup er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som er modtaget om dig. Derudover har jeg lavet en databehandleraftale med dinero.dk, som behandler de faktura du modtager fra mig samt zenfolio.com som er det firma, der håndterer de billeder og videoer jeg tager. Kontrakter og noter ligger på lokale harddiske.

Særlige Aftaler
Ved bruge af billeder til reklame for virksomheden eller konkurrencer, vil der altid være lavet en skriftlig eller mundtlig aftale (heraf f.eks. hjemmeside, facebook, Instagram mv.) Her skal du være opmærksom på at det kan være steder, der ligger uden for EU eller steder jeg ikke har nogle databehandleraftale med.

Fotograf Pia Størup (by Størup)
www.piastorup.com og www.bystorup.com
CVR-nr.: 38678671
Haraldsgade 3
5000 Odense C
[email protected]

Formålet med brug af data
For at kunne levere billeder og kontakte dig i forbindelse med et fotoshoot beder jeg dig om nogle almindelige persondata som:
– Personnavn
– Adresse
– Telefonnummer
– E-mailadresse

Disse oplysninger anvender jeg til at identificere dig/jer og til at kunne sende dig/jer en faktura. Derudover spørger jeg ofte også ind til nogle personlige ting for at lære dig/jer lidt at kende inden et fotoshoot. Disse oplysninger karakteriseres ofte som følsom personoplysning. 

Opbevaring af dine personoplysninger
Jeg opbevarer dine personoplysninger elektronisk via noter, mail, messenger og sms alt efter hvordan vi har kommunikeret. Hvis vi har kommunikeret over telefon skriver jeg ofte nogle noter ned omkring vores samtale. Oplysningerne opbevares på virksomhedens lokale harddiske. Jeg videregiver ikke dine personoplysninger, billeder og videoer til andre med mindre andet måtte være aftalt. Jeg sletter data billeder og videoer efter 5 år, med mindre du/i ønsker det før. Stopper virksomheden virke, vil alle data, billeder og videoer om dig/jer blive slettet.

Retten til sletning og til at trække samtykke tilbage
Hvis du ikke længere ønsker, at jeg har opbevaret dine billede og korrespondancer, sletter jeg naturligvis dine oplysninger. Har du af andre årsager ønske om at trække dit samtykke tilbage, og/eller få slettet dine persondata, kan du til enhver tid kontakte mig via kontaktoplysningerne, der fremgår øverst på siden.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger jeg  opbevarer om dig. Kontakt mig  via telefon eller mail og du vil kunne komme i kontakt med den dataansvarlige. Jeg har til orientering kun de oplysninger, der er nævnt her, samt evt. korrespondance med dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger jeg har om dig, 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Fotograf Pia Størup (by Størup)